Voor wie houdt van Augustinus: enkele gedachten voor onderweg

‘De mens is mooi als hij liefheeft’

Op zaterdag 23 september 2017 werd er feest gevierd in Nederland omwille van het 10-jarig bestaan van de Augustijnse lekenbeweging FAN. Met vier mensen van de ondersteuningsgroep waren we aanwezig. Op deze ontmoetingsdag liet Gaby Quicke ons Augustinus ontmoeten als een tochtgenoot voor mensen onderweg:

Waar zal je God vinden?

Ga binnen in je hart, daar zal je God vinden. Het hart is de ontmoetingsplaats met jezelf en met God.

Ons hart is soms kil, verstard, niet open… dan is er de koele onverschilligheid of een medeplichtig stilzwijgen. Maar God doorbreekt onze doofheid en blindheid. God is al op zoek naar ons nog voordat wij Hem zoeken. God is eerst, Hij bemint ons al in onze zwakheid.

Augustinus is in zijn diepste ellende bezocht door de barmhartigheid van God. God raakt ieder mens in zijn ellende, God buigt zich neer over de mens en Hij fluistert de barmhartigheid in het oor van de mens. God heeft een hart voor de arme in al zijn ellende.

God raakt het mensenhart en het kille hart wordt omgevormd tot een brandend hart. Hij schenkt ons de dynamiek, de kracht om te groeien in liefde. Hij schenkt ons een nieuwe schoonheid. Christus heeft ons lief om ons mooi te maken.

‘Naarmate de liefde in u groeit,
groeit ook de schoonheid,
want de liefde is de schoonheid van de ziel’
Preken over de eerste brief van Johannes, IX, 9

Augustinus reikt ons een spiritualiteit van innerlijkheid aan. We worden geroepen om tot onszelf terug te keren en via God boven onszelf uit te stijgen in liefdevolle aandacht voor elkaar, eerst en vooral voor de gekwetste, arme mens.

Meer over dit thema is te vinden in het boek van Gaby Quicke, Brug van Barmhartigheid, 2016, 108p