Augustinusmonoloog (Vrijdag 25 augustus 2017 om 15u en 19u30 in de Sint-Annakerk te Brugge)

i.s.m. het theatergezelschap Tinnenpot van Gent

Vrijdag 25 augustus kwamen 275 mensen kijken naar Augustinusevenement in de Sint-Annakerk te Brugge. Het was het eerste grote initiatief waarmee we als COMPAZ naar buiten traden. Het Gentse theater Tinnenpot bracht er voor de eerste keer in West-Vlaanderen, ‘Augustinus’. Guido Vanderaurera speelde in regie van Jo Decaluwe de figuur van Augustinus.

Indrukken over de Augustinusmonoloog

  • Ik was verbaasd te vernemen dat Augustinus geboren werd in Afrika, namelijk in Algerije.
  • Het belang en de macht van een moeder trof mij: Augustinus liet op vraag of bevel(?) zijn geliefde en zoon achter om naar Italië te reizen waar hij de opdracht kreeg te huwen met een door

    zijn moeder uitgezocht meisje.

  • Zoveel eeuwen geleden was er ook reeds sprake van een “liederlijk” studentenleven.
  • Bij de val van het Romeinse rijk waren ook boten vol vluchtelingen, maar dan in omgekeerde zin, nl. Van Europa naar Afrika.
  • De heilige Augustinus stond ook niet te springen om bisschop te worden,
  • maar heeft toch deze zware taak op zich genomen.

Al met al vond ik deze namiddag verrijkend, mijn uiteindelijk besluit was: uit het levensverhaal van de heilige Augustinus blijkt dat de mens nog niet veel veranderd is.

Magda Dendooven

Augustinus toch zo nabij en eigentijds

Op 25 augustus woonde ik in de Brugse Sint-Annakerk de Augustinus-theatermonoloog bij, het startinitiatief van COMPAZ. Voor een talrijk publiek werd het leven van Augustinus op pakkende wijze naar voren gebracht door Guido Vanderauwera.Ik  mocht Augustinus (o 354 – + 430) ervaren als een diepmenselijke persoon, in de tijd zo veraf en tegelijkertijd zo dichtbij en heel eigentijds. Zijn we immers niet allen op zoek naar Waarheid, Goedheid en Schoonheid?

Ik hoorde dat Augustinus als bisschop vooral pastoraal bewogen was en bezorgd om het welzijn van de mensen die aan zijn zorg waren toevertrouwd. Hij leerde ons dat God Liefde is.
In onze moderne neoliberale tijd van  “ikkigheid” en “elk voor zich” is de nood aan verbondenheid groter dan ooit. Augustinus roept mij  vooral op om mij, naast het nastreven van eigen dromen, bezield in te zetten voor het groter geheel, voor de Ander…

Bonos fructus facere – Goede vruchten voortbrengen: was dit niet de wens en het heilsplan van God voor de wereld?

Mieke Pacolet