Opname filmpjes COMPAZ

Op zaterdagnamiddag 28 november 2020 zijn we in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens te Brugge samengekomen met de drie sprekers om hun uiteenzettingen op te nemen voor de Augustinusnamiddag over Augustinus en geestelijke gezondheid. De therapeutische waarde van ons christelijke geloof.

Gabriël Quicke toont aan hoe actueel Augustinus’ visie is in deze coronatijd over Christus geneesheer, de Kerk als herberg van gewonden, als brug van barmhartigheid, en ja… Christus roept ook nu doorheen ieder zieke en lijdende mens.

Ria Grommen antwoordt of een heel genuanceerde, soms getuigende en sterke manier op de vraag: Kan geloof helend zijn, wanneer wel en wanneer niet? Hoe kom je tot een persoonlijk doorleefd geloofd dat jouw leven en dat van anderen verrijkt? Hoe groei je daarin?

Patrick Lens verduidelijkt dan – ook vanuit zijn eigen leven – hoe dat psychische en geestelijke begeleiding parallel kan sporen, elkaar kan raken, soms elk onmisbaar zijn en de mens ten volle doen leven, maar toch kunnen en mogen ze niet verward worden.

Het worden dus drie filmpjes die op zondagnamiddag 13 december om 14u online geplaatst worden en die elk apart kunnen bekeken worden en van betekenis kunnen zijn in je persoonlijk leven maar ook een meerwaarde kunnen betekenen als online-vorming. Mogen ze op hun manier vruchten dragen!