Ondersteuningsgroep COMPAZ

Onlangs zaten we met de ondersteuningsgroep van COMPAZ online samen met Gabriël Quicke. Samen zochten we hoe we vanuit de Augustijnse spiritualiteit laagdrempelig een antwoord op levensvragen en levenssituaties van jong en oud, kunnen aanreiken. Kwetsbaarheid, rusteloosheid, keuzestress, eenzaamheid, slagen in het leven… zoveel waarmee mensen dagdagelijks geconfronteerd worden. Hoe kunnen mensen christen worden, geboeid geraken door de christelijke boodschap en groeien in hun spiritueel leven? Het was een boeiende uitwisseling van ideeën die nog een vervolg zal kennen.

Tevens blikten we vooruit en planden we al volgende activiteiten:

– Warm onthaal van de (nieuwe) studenten op kot bij de Zwartzusters in Brugge.

– In de grote vakantie: aanbod van verschillende podcasts gelinkt aan een wandeling met als thema: Augustijns rendez-vous in Brugge

– In het najaar starten we opnieuw de maandelijkse Augustinusleesgroepjes op dinsdagavond of woensdagnamiddag. Deze keer nemen we als leidraad het boek van Gabriël Quicke: Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert. Wie graag daaraan deelneemt, kan zich nu al inschrijven. Mocht er een ruime interesse zijn om ook digitaal samen te komen, dan organiseren wij dit ook.

– Op zaterdagnamiddag 18 december 2021 is er hopelijk terug live onze Augustinusnamiddag. Aansluitend bij de huidige situatie kozen we voor het thema: Van ontmoeting naar gastvrijheid. Gabriël Quicke zal ons dit thema toelichten.

Noteer wat u interesseert en meer info kunt u verkrijgen via compaz.brugge@gmail.com