Dank voor digitale verbondenheid

Nu we onze Augustinusnamiddag van 13 december over “Augustinus en geestelijke gezondheid” online moeten laten doorgaan, hebben we ook digitale mogelijkheden ontdekt om deze activiteit rond de Augustijnse spiritualiteit verder bekend te maken.

Zo is het bericht van harte opgenomen op de website van het Augustijns Historisch Instituut www.augustiniana.be, het www.Opencontemplatiefhuis.be, de Gebedsschool en www.zwartzusters-bethel-brugge.be. Natuurlijk stonden ook de kerkelijke kanalen als de diocesane nieuwsbrief, Kerk en Leven lokaal zoals altijd klaar om mee het initiatief bekend te maken. Maar tot onze verbazing is het ook opgenomen op Kerknet onder de rubriek #Thuis ~ 101 tips om er iets goeds van te maken.

Het is boeiend om te zien dat een opname in UITdatabank overgenomen wordt door www.uitinvlaanderen.bewww.agenda.nieuwsblad.be – en www.pretiggeleerd.be

We delen deze positieve ervaringen omdat het hartverwarmend is om te zien dat achter een digitaal netwerk ook een hartelijk streven en samenwerking zit om ook gelovige vormingsinitiatieven bij geïnteresseerde mensen te brengen.

Van harte dank!

PS Via website www.compaz.be of youtube-kanaal van COMPAZ kan je de sterke uiteenzettingen van de drie sprekers bekijken vanaf zondag 13 december om 14u. In verbondenheid!!