COMPAZ… 5 jaar onderweg

2 feburari  is de dag van het Godgewijde leven, een dag om dankbaar te zijn voor allen die van harte “ja” zeggen op de roeping van de Heer, om met heel hun leven te getuigen van wie Hij is. “De tuinier zorgt voor zijn bloemen, de boer zorgt voor zijn dieren, maar wie zorgt voor mijn mensen?”, stond er ooit op een affiche van geboeid door Jezus van Nazareth.

Midden een tijd waarin er jammer genoeg ook tegengetuigenissen zijn, mogen we niet vergeten dat er ook heel veel Godgewijden zijn die stille weg, over de jaren heen, het beste van zichzelf geven. Het goede maakt minder lawaai, maar desondanks zijn er velen die niet ophouden om de zaadjes voor Gods Rijk uit te strooien in een gebaar van liefde, in hun trouw gebed, in hun streven naar levengevende gemeenschappen, in het gaan waar Hij hen zendt.

Vandaag is het ook vijf jaar geleden dat het zaadje van COMPAZ in goede aarde viel bij de Zwartzusters van Bethel van Brugge. Gaandeweg gesteund door hen en door de ondersteuningsgroep zijn er vele vormen van “companheira/tochtgenoot” zijn vanuit de Augustijnse spiritualiteit gegroeid: voor de studenten op kot bij de Zwartzusters, voor hen die op zoek zijn naar een luisterend oor midden het leven zoals het is, voor hen in verbondenheid met anderen een geloofsweg willen gaan in Augustinusleesgroepjes of een Bijbelgroepje, voor hen die hun gebedsintenties toevertrouwen aan een biddende kring rond COMPAZ, voor hen die ingaan op de laagdrempelige Augustinusnamiddagen of voor hen die ons zomaar ontmoeten via de sociale media…

Wil je wel geloven dat het groeien gaat? Nog dagelijks vertrouwen we ons toe aan de Heer van alle leven en liefde, die ons roept om Mensenvissers te worden en die ons ook vandaag toespreekt: “Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de opdracht gegeven om op stap te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn”. Naar analogie van wat er in de psalm staat: “Leg uw leven de Heer in de hand, bouw op Hem, Hij zal het volvoeren”… leggen we ook COMPAZ en alle mensen die COMPAZ mogelijk maken in zijn handen en bouwen we op Hem, “want als de Heer het huis niet bouwt, werken de werkers tevergeefs”, zingt de psalmist. 

Oh wonderlijke genade – Amazing grace – die mensen telkens weer omvormt naar Zijn Beeld en gelijkenis. Een realiteit om dankbaar bij te mijmeren tijdens de panfluitmuziek van “Amazing grace”.