Wens van Augustinus voor een vredevol nieuw jaar

‘Het zijn moeilijke tijden!
Dat zeggen de mensen tenminste.
Laten we liever goed leven,
dan worden de tijden vanzelf goed.
Wij zijn de tijden.
Zoals wij zijn, zijn de tijden…’

‘Wees dus vredelievend.
Want je moet eerst vrede in je eigen hart hebben,
als je anderen vrede wilt brengen.
Laat de vlam van de vrede in jezelf branden
om in anderen het verlangen naar vrede te doen ontbranden…

Al wie de vrede bemint moet zich dus inspannen en
willen dat ook vele anderen de vrede bezitten,
om zo de vrede te vergroten’.

Uit Brug van Barmhartigheid van Gabriël Quicke, p. 68

Aan allen die met ons verbonden zijn een vredevol en gezegend nieuw jaar!