Wekelijks gebedsuur

Ben je op zoek om één moment in de week samen met andere geloofs- en/of tochtgenoten te bidden?

Dan ben je welkom op woensdagnamiddag voor het wekelijks gebedsuur ‘Rust voor het onrustig hart’ van 15u tot 16u.

Daarna is er kans om mekaar te ontmoeten een kopje koffie of thee.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe is Uw Naam, waar zijt Gij te vinden?

Gij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt,
de woorden die nog schuilgaan in mijn mond,
mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij:
hoe wonderlijk is uw geheim voor mij.

Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien,
geef ons vandaag een teken van liefde. 

Gij die mij ziet vanaf de moederschoot,
mij aan het licht roept in het morgenrood,
mij hebt gekend, bemind van meet af aan:
hoe ontzagwekkend is voor mij uw naam.

Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien,
geef ons vandaag een teken van liefde. 

Waar ik ook ga, ik ben niet ver van U,
Gij meldt U in mijn hartslag hier en nu,
als adem die mij sterkt en voort doet gaan:
wie ben ik als Gij mij niet roept bij naam?

Hoe is Uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien,
geef ons vandaag een teken van liefde. 

Geef dan mijn woorden en mijn daden kracht,
herschep mij in het duister van de nacht:
dat ik als mens mag leven in uw licht
en eenmaal schouwen zal uw aangezicht.