Weet u hoe het komt dat we een samenzangnamiddag organiseren?

Met de Augustinusleesgroepjes van het voorjaar lazen we het boek van Gaby Quicke: Als een arend herleeft mijn jeugd. Eén van de stukjes in het eerste hoofdstuk ‘Zing en trek verder’ liet Augustinus aan het woord over het thema ‘muziek en zingen’. Toen wij dit in beide leesgroepjes bespraken, verwoordden verschillende deelnemers hun verlangen om laagdrempelig samen met andere christelijke liederen te zingen. Het was de start voor het organiseren van onze samenzangnamiddag van 24 augustus in de Sint-Walburgakerk te Brugge. Misschien beroert wat Augustinus schreef ook uw hart en uw leven… en heeft u zin om erbij te zijn! Welkom!

 

Augustinus schreef:

‘Muziek en zingen heeft geen zin als er geen symfonie is, als er geen overeenstemming is tussen de stemmen, tussen de instrumenten, alsook tussen de stemmen en de instrumenten’.

 

Augustinus legde bovendien de nadruk op de harmonie tussen zingen en liefde, tussen zingen en rechtvaardig leven.

Daarom nodigde hij de gelovigen uit om te zingen onderweg en altijd verder te gaan, om voortgang te maken in het goede, in ongeveinsd geloof en goede levenswandel.

‘Bij het zingen van het Alleluia moet gij brood geven aan de hongerige, de naakte kleden en de vreemdeling opnemen. Dan klinkt niet alleen uw stem maar is ook uw hand volkomen in harmonie met uw stem’.

Het komt er dus op aan dat ons leven niet in tegenspraak is met onze tong en te zingen met onze stem en met ons hart’. Id, p. 47