Vervulling van een vurig verlangen

Vervulling van een vurig verlangen is het thema van de komende Augustinusdag van COMPAZ op zaterdagnamiddag 2 december. Meer info in bijlage: Augustinusnamiddag zaterdag 2 december 2017

Om dit thema tot ons hart te laten spreken kan het zinvol zijn even persoonlijk stil te staan bij de volgende vragen:

  • Wat is jouw diepste verlangen?
  • Wat is het verlangen dat telkens weer opduikt, ongeacht voor- of tegenspoed?
  • Wat is het verlangen dat je deelt met anderen?

Augustinus riep zijn toehoorders op om niet alleen op het verleden gericht te zijn, niet zelf-genoegzaam te zijn maar verder te trekken bedacht op wat komt. (Preek 269,15,18). Een leestip: T.J. Van Bavel, Verlangen bidt altijd, Bidden met Augustinus, 1988, 151p.