Verbondenheid in coronatijd

Compaz-mijmering

Vandaag werd ik getroffen door deze afbeelding: iemand die de wereld met heel vele gezichten in zijn handen draagt, verbondenheid metterdaad. De rode kleur is overheersend samen met lichtcirkels van verbondenheid.

In deze coronatijd worden we meer en meer teruggeworpen op onszelf, of althans op onze eigen leefruimte. ‘Blijf in je kot’ is een uitspraak die telkens weer herhaald wordt.

Hoe overleef je dan deze tijd, op je eigen plekje, groot of klein?

* Door de wereld in je handen of nog beter in je hart te dragen.

* Door je bewust verbonden te voelen met de zovele mensen die je kent, kennissen, vrienden, familie en dit uit te drukken in een tekentje van leven.

* Door ook nu, nog het zoveel goede te zien dat aan het gebeuren is.

* En voor wie onder jullie gelovig is, door die wereld van verbondenheid ook in gebed aan God aan te bieden met een vraag om zegen, om inzicht, om genezing.
Misschien kunnen de woorden van de Bijbelse psalm 139 jou daarin ook tot steun zijn. Op de website van het Bijbelhuis verbonden met de abdij van Zevenkerken te Brugge wordt die paslm voorgelezen door Benoît Standaert. Luister maar even:

https://www.bijbelhuiszevenkerken.be/blog/2013/01/01/nacht-7-psalm-120-tot-150/#Psalm139