Studentenavond: never lose hope!

Op maandagavond 19 november was er terug een ontmoetingsavond en een verdiepingsmoment voor de studenten op kot bij de Zwartzusters. Rond een bord spaghetti werden ervaringen van stages, examens, uitstappen met elkaar gedeeld. We mochten in ons midden ook een Chinese dokter verwelkomen. Op vraag van een studente die graag wat meer wilde weten over het leven in de gevangenis in Brugge was ook aalmoezenier Antoon Vandeputte te gast.

Tijdens het verdiepingsmoment hebben we aan de hand van een afbeelding eerst naar elkaar toe verwoord wat ons hoop geeft. Die afbeeldingen zullen via Antoon gedeeld worden met iemand die in de gevangenis verblijft… wie weet kan dit ook die persoon hoop geven.

Vervolgens ging er een meer genuanceerde wereld open wanneer Antoon ons vertelde over het leven in een gevangenis. Wat mij trof was o.a. dat vrouwen in tegenstelling tot mannen wel op één cel verblijven en hun eigen kleren mogen dragen. Dat de vrijheidsberoving als het ergste ervaren wordt. Dat een gesprek in vertrouwen helpt bij de verwerking van wat ze deden, wat een voorwaarde is om zich daarna opnieuw in de samenleving te kunnen integreren. Want eens hun straf uitgezeten, hebben zij ook recht op een integratie in de samenleving, ook al is het niet evident om terug een woning of werk te vinden. Slechts één derde van de gevangenen krijgt regelematig bezoek en blijft omringd met familie en vrienden. Dat mensen met drugsmisdrrijven heel vaak hervallen omdat de drug meester over hen is geworden, en dit niet alleen van jonge mensen. Er blijft een percentage mensen die best levenslang krijgen omdat ze voor goed beschadigd zijn en re-integratie onmogelijk is. Een vraag was: zitten er soms mensen onschuldig in de gevangenis… jammer genoeg is dit per uitzondering soms het geval, wat voor die mensen heel zwaar is en sommigen onder hen maakten daarom ook een einde aan hun leven.

Deze boeiende avond sloten we af met een bezinning en gebed. Hoe gebroken onze wereld ook is, God staat garant dat ‘uiteindelijk alles nieuw wordt’. Ondertussen kunnen wij proberen een engel van hoop, een ster van hoop te zijn… en met een klein uitnodigend symbooltje daarvan gingen we terug uit elkaar. Tot onze Kerstbijeenkomst op 10 december! Anne D.

Beelden die onze hoop uitdrukken… ontdek je ook waarom?