Stroom van Leven en Liefde

COMPAZ-mijmering

Hoe gaat het met u? Ons leven is in een korte tijd veel veranderd en onze leefruimte beperkter geworden. Veel van wat we gewoon waren te doen, valt weg; niet in het minst de ontmoetingen met mensen buitenhuis. Gelukkig leven we nu in een tijd waar we via de telefoon, gsm en sociale media met elkaar in contact staan. Mogen die contacten deugddoend en levengevend zijn!


Iedere eeuw opnieuw kent een samenleving grote crisissen. Weet je wat mij al altijd opvalt? Dat hoe sterk soms ook bedreigd, de stroom van het Leven en de Liefde nooit opgehouden is te stromen; ook nu zal dit niet gebeuren. ‘Er zullen ook nu weer betere tijden komen’. Heel de Bijbel en alle psalmen daarin drukken dit basisvertrouwen uit, en midden de grootste crisissen komen de grote profeten met heilsprofetieën af. Niet dat daarmee het leven in één twee drie verandert, want God neemt nooit de vrijheid en verantwoordelijkheid van de mensen af, maar wel dat midden de ellende dat visioen overeind blijft en mensen inspireert om door te doen, te zoeken naar het essentiële, open te staan voor de kansen van het nu-moment en erop te vertrouwen dat God meegaat, want zijn naam blijft voor eeuwig: ‘Ik zal er zijn voor u’. 


Deze tijd kan een uitgelezen kans zijn om ook ons gebedsleven te voeden of om af en toe te mediteren. In een heel mooi boekje dat ik mag inkijken van een deelnemer aan de leesgroepjes: ‘Woorden van Augustinus, Dagboek, samengesteld door Henk Florijn’, lees ik op 4 oktober het volgende. Dat het een sprankeltje hoop mag brengen ook nu.


Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. Laat vrede binnen uw vestingswal zijn, rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u! – Psalm 122,6-8

Wanneer vraagt ons gebed om de vrede?
Wanneer verkrijgt ons gebed het?
Wel, als het steunt op nederigheid en liefde.
Op vasten en aalmoezen.
Op matigheid en vergevingsgezindheid.
Op het streven naar het goede te doen.
Door het kwaad niet met kwaad te vergelden.
Door het kwaad te vermijden en het goede te doen.
Het gebed immers, dat gedragen wordt door de vleugels
van dergelijke deugden,vliegt als het ware omhoog.
Het verheft zich gemakkelijker naar de hemel.
En daar is Christus onze vrede.
Hij is ons voorgegaan. 

Moge het u vandaag goed gaan, vrede en alle goeds!