Spirituele verkenning van de christenen in het Midden-Oosten. Veraf of dichtbij?

Vrijdag, 1 juni 2018 om 19u15 is er in de aula van Grootseminarie te Brugge, een voordracht van Mgr. Gabriel Quicke over de Eenheid met de christenen in het Midden-Oosten.

Mgr. Gabriel Quicke is stafmedewerker in de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen, waar hij verantwoordelijk is voor de dialoog met de Oosters-orthodoxe kerken.

In zijn boek portretteert hij al deze kerken. Hij brengt meteen ook de ‘vergeten’ genocides van de twintigste eeuw in herinnering. Hij beschouwt de christenen in het Midden-Oosten trouwens als een Kerk van martelaren, maar tevens als bruggenbouwers. Ook benadrukt hij het belang van een historisch perspectief om de crises in het Midden-Oosten beter te begrijpen.

Uit hoofde van zijn functie kan hij ook spreken ‘van achter de schermen’.

De toegang is gratis. Aanmelding via onderstaande link is wenselijk.

 https://gompel-svacina.eu/product/christenen-midden-oosten/?utm_medium=email&utm_campaign=Uitnodiging%3A+Mgr.+Gabriel+Quicke%3A+Eenheid+…&utm_source=YMLP