Samenzang in de Sint-Walburgakerk te Brugge op zaterdagnamiddag 24 augustus 2019

Harmonieus samen zingen doet de lucht trillen van schoonheid

Het is volop vakantietijd, tijd om zich te ontspannen of zich te bezinnen, vrienden te ontmoeten, op reis te gaan, naar een festival te gaan of een ander levensritme te beleven.

Met Compaz zijn we volop bezig de samenzangnamiddag van zaterdagnamiddag 24 augustus in de Sint-Walburgakerk te Brugge voor te bereiden. Heb je zin om met je stem de samenzang te versterken? Geniet je van het laagdrempelig samen zingen met anderen? Pin dan deze datum vast in je agenda en schrijf je in door 5 euro per persoon over te schrijven op het rekeningnummer van COMPAZ BE 62 7360 3706 3461.

Augustinus schreef:
‘Samen zingen is beeld van eensgezindheid en broederlijke liefde onder mensen. Het moet harmonieus klinken. Wie in harmonie samen zingt, kent ook harmonie in het hart. 
Wie geen harmonie kent in het hart, zingt ook niet samen.’

Moge het een namiddag worden waar het deugd doet met velen samen te zingen!