Tweede Augustijns rendez-vous

Deze tweede podcast van Compaz neemt u mee naar de kluizenarij van Everelmus in het hartje van Brugge nu, in de buurt van de Eeckhoutreie en Groeninghe. Na hem groeide er een kluizenaarsgemeenschap van een tiental mannen en vrouwen. Op die plaats ontstond later ook de Augustijner Eeckhoutabdij die tot aan de Franse Revolutie, in de buurt van de Dijver. Uiteindelijk worden de vrouwelijke volgelingen van de kluizenaar moniale Augustinessen die in 1149 verhuizen naar priorij van de Heilige Trudo in de buurt van wat nu de abdij van Steenbrugge is. Boeiend om te horen hoe het Godgewijde leven rond die ene plaats op vele manieren vorm kreeg. 

Companheira Agostiniana
Companheira Agostiniana
Tweede Augustijns rendez-vous
/