Omwille van jouw Naam

Gisteren was er een gebedsmoment bij de Zwartzusters van Bethel te Brugge voor alle overledenen van wie we een gedachtenisprentje hadden of van wie we de namen kenden. We baden ook voor hen die alleen gestorven en begraven zijn, zonder familie, vrienden, bekenden…

Een sfeervol en stemmig moment in stille en biddende verbondenheid ook met allen die ons zijn voorgegaan naar de Andere Kant, naar het opgenomen zijn in Gods Geborgenheid.

Omwille van jouw Naam
ben Jij mijn reisgenoot,
de staf die mij de dood doorleidt,
mijn gids.
(lied bij psalm 23 – naar Kees Waaijman)

Zalige Hoogdag.
Zr. Christine en Anne