Ode aan de liefde

Dank je wel voor je ontmoetingen met je buren,
die daardoor een naam en een gezicht krijgen.
Dank je wel voor je dagelijks telefoontje of berichtje,
voor je oprecht medeleven.
Dank je wel voor je onvermoeibaar speuren naar nieuw leven
in de bloembakken op je terras of in de wijde natuur.
Dank je wel om kinderen liefdevol nabij te zijn.
Dank je wel voor het moedig verdragen van de ongemakken van deze crisis, hoopvol uitziend naar betere tijden.
Dank je wel voor de groeiende geloofsverbondenheid,
door te bidden, te mediteren of gebeden te vragen.
Dank je wel voor je solidaire inzet
voor zieken, oudere mensen of mensen met een beperking.
Dank je wel omdat je door je trouwe inzet
onze samenleving draaiende houdt.
 
Doorheen dit alles wordt het gelaat van de liefde zichtbaar,
vertellen we aan elkaar wie we zijn,
en bespeuren we ook iets van God,
want ook nu mag het lied in alle toonaarden klinken:
‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’!