Leerhuis Augustinus ‘Eén van hart en één van ziel’

Het Leerhuis Augustinus start op dinsdag 24 oktober om 19u30 in de Sint-Maartenskring, Lange Meersstraat 26 te Ieper. Het is de eerste van vier avonden. Het Leerhuis Augustinus is een groep waar je vanuit je geloof op verhaal kunt komen bij anderen. Een plaats waar je om de Handelingen te citeren ‘Eén van hart en ziel’ samen op weg kunt gaan naar God. Dat kan door studie, gebed, samen een tekst te lezen, beelden en filmfragmenten te bekijken, zang, contact met gelijkgezinde groepen. Vriendschap is een kernbegrip in de spiritualiteit van Augustinus. Dit leerhuis brengt ons als een ‘familia’ gelovigen, zinzoekers anders dan anders samen en bemoedigt elkaar in onze zoektocht naar zin, geloof en het bijbehorend engagement op het terrein. Meer info en inschrijvingen bij lode.caes@telenet.be – 0478 32 52 55

Organisatie: Federatie Sint-Augustinus Zonnebeke, Pastorale eenheid O.L.Vrouw-van-Vrede i.s.m. CCV-Brugge