Interesse voor een reeks van 4 bijeenkomsten met een Augustinusleesgroepje?

Met Compaz komen we al geruime tijd samen tijdens telkens nieuwe reeksen van leesgroepjes waarin we maandelijks putten uit teksten van Augustinus samengebracht rond bepaalde thema’s. Twee boeken van Gaby Quicke en een viertal brochures van de Augustijnse Beweging in Nederland waren daarbij al onze gids. In het najaar starten we een nieuwe reeks rond een viertal brochures van Nederland. Wie interesse heeft om met zoekende gelovige mensen op vier avonden of namiddagen een stukje geloofsweg samen af te leggen is welkom in het Genthof 15 te Brugge.

Er is een reeks van 4 dinsdagavonden van 18u tot 21u: 10 september – 8 oktober – 12 november – 10 december 2019.

Er is een reeks van 4 woensdagnamiddagen van 14u tot 17u: 11 september – 9 oktober – 13 november – 11 december 2019.

Hieronder vind je de vier thema’s met een voorsmaakje van de sprekende beelden die Augustinus gebruikt. Misschien doet het jou ook verlangen naar meer! Welkom!

Meer info mag je ook altijd vragen via compaz.brugge@gmail.com

Op zoek naar genezing

‘Dokter mag ik een glaasje wijn?’ Misschien kan zo’n glaasje wijn geen kwaad, is het zelfs goed voor u om er een te drinken. Vraag het aan uw arts maar wees niet teleurgesteld als het niet mag! Als dit geldt voor de dokter van het lichaam, een mens, hoeveel te meer dan niet voor de Dokter, de Schepper en Hersteller van lichaam en ziel, onze God?’

Bezieling voor onderweg

‘Wanneer mensen zakendoen met elkaar en zich bij geldzaken gerust voelen door een borgstelling, dan krijgen ze meestal een voorschot, of ze geven er een. Het voorschot geeft het vertrouwen dat de zaak, waarvoor het voorschot is betaald, er ook komt. Christus heeft ons ook een voorschot gegeven: de Heilige Geest.’

Het hoofd in de hemel, de voeten op de grond

‘Dat Christus mét ons is heeft Hij al beloofd, voordat Hij opsteeg: “Zie ik ben met u tot aan de voleinding van de wereld”. (Mt 28,20). En wij zijn in de hemel met onze namen. Hij heeft toch zelf gezegd: “Verheugd u, omdat uw namen staan opgestekend in de hemel.” (Lc 10,20)’

Bouwen aan Gods huis

‘Niets in het lichaam staat hoger in eer en aanzien dan de ogen. En misschien zit niets in het lichaam lager dan de kleine teen. Dat mag waar zijn, maar je kunt in je lichaam beter een teen zijn die gezond is dan een oog dat chronisch ontstoken is. Zo zie je in de kerk weleens iemand met een kleine gave die toch de liefde bezit en…’.