Indrukken over de Augustinusmonoloog

Indrukken over de Augustinusmonoloog. Op 25 augustus laatstleden had ik de mogelijkheid om opnieuw de Augustinusmonoloog gebracht door acteur Guido Vanderauwera te aanhoren. De heilige Augustinus was me bekend, zijn levensloop evenwel niet.  Het was een beklijvende ervaring, hetgeen me het meest trof kan ik in enkele punten samenvatten:

  • Ik was verbaasd te vernemen dat Augustinus geboren werd in Afrika, namelijk in Algerije.
  • Het belang en de macht van een moeder trof mij: Augustinus liet op vraag of bevel(?) zijn geliefde en zoon achter om naar Italië te reizen waar hij de opdracht kreeg te huwen met een door zijn moeder uitgezocht meisje.
  • Zoveel eeuwen geleden was er ook reeds sprake van een “liederlijk” studentenleven.
  • Bij de val van het Romeinse rijk waren ook boten vol vluchtelingen, maar dan in omgekeerde zin, nl. Van Europa naar Afrika.
  • De heilige Augustinus stond ook niet te springen om bisschop te worden, maar heeft toch deze zware taak op zich genomen.

Al met al vond ik deze namiddag verrijkend, mijn uiteindelijk besluit was: uit het levensverhaal van de heilige Augustinus blijkt dat de mens nog niet veel veranderd is.

Magda Dendooven