In je hart woont de goede Trooster, meer troost krijgt u van Hem die uw hart niet verlaat.

“Zoals altijd werden we met de leesgroep  gastvrij en goed voorbereid ontvangen bij de Zwartzusters. Dit keer rond gedachten over dood, verdriet en hoop op (eeuwig) leven. Eerst beluisterden we bij elkaar wat we zouden antwoorden als iemand ons vroeg of overledenen verder leven? Ik denk dat iedereen eigenlijk verwoordde dat ze geloofden in een verder leven voorbij de dood maar ook dat niemand echt kon zeggen hoe hij of zij zich dat voorstelt.

Zo openden we onze geest voor enkele overwegingen van Augustinus. Op een verrassende manier verbindt hij leven, het goede en geloof met elkaar. We hebben niet zozeer uitgediept hoe we dat allemaal moeten begrijpen maar hebben wel vol vertrouwen over sterven en verlies in ons eigen leven met elkaar gedeeld. Ik hoorde veel moed, wijsheid én woorden van hoop bij Augustinus: ‘In je hart woont de goede Trooster, meer  troost krijgt u  van Hem die uw hart niet verlaat.’”Ingrid D.

Enkele citaten van Augustinus uit de brochure van de Augustijnse beweging die ons ook raakten:

  • De gelijkenis tussen de liefde en de dood bevat ook een tegenstelling. Want zoals de dood alle kracht bezit ons uit het leven weg te rukken, zo bezit de liefde alle kracht om ons in leven te houden. (Uit enarratio in Psalmum 47,13)
  • Uw verlangens zijn tegenstrijdig: u wilt wel onderweg zijn maar niet aankomen. (Uit preek over psalm 126,6)
  • Het gelukkige leven kan alleen maar eeuwig zijn, een leven waar goede dagen zijn, nee, niet veel dagen, maar slechts één dag. We gebruiken dagen omdat wij dat in dit leven zo gewend zijn. Maar die ene dag kent geen morgen en geen avond. Na die dag komt er geen morgen, want er was ook geen gisteren. Die dag, of dagen, en dat leven, het ware leven, ligt voor ons in het verschiet. Dan zullen we voor eeuwig heersen samen met Christus. (Uit een vastenpreek 411)