Het lied van mensen en het Woord van God gaan hand in hand

Warme herinnering en vraag om dit initiatief verder bekend te maken: zaterdag 24 augustus samenzangnamiddag in de Sint-Walburgakerk te Brugge van 14u tot 17u.
Inschrijven kan door €5 over te schrijven op rekening van COMPAZ BE62 7360 3706 3461 
In dit laagdrempelig zangevenement kunnen we de vreugde ervaren van met velen samen te zingen.
‘Zing en trek verder’. Vanuit vele hoeken en kanten kunnen we samen komen, de vreugde beleven van samen prachtige liederen met een christelijke inhoud te zingen om daarna met een blij gemoed onze levensweg weer te vervolgen. 
Zoals het ook Augustinus’ ervaring was, mogen ook wij nu ervaren dat ‘het lied van mensen en het Woord van God hand in hand gaan’. (Als een arend herleeft mijn jeugd, p. 44)