Groeien in verlangen: stemmige en diepzinnige start van de advent met Augustinus

Een 60-tal mensen vonden op 2 december de weg naar de stemmige bovenzaal van SFX om met Augustinus op weg te gaan naar Kerstmis. Pr. Gaby Quicke bracht Augustinus’ boodschap tot leven. De vele citaten uit Augustinus’ werken overspanden het geheel en lieten ons zien hoe levensecht en inspirerend Augustinus’ woorden nog altijd zijn. Hier onder vind je alvast een ‘smaakmakertje’. Je zou ook iedere dag van de advent kunnen laten kleuren door één citaat van de bijhorende PP. Hoofdgedachten Augustinusnamiddag zaterdag 2 december 2017

5 heel concrete tips om te groeien in verlangen

  • Door te waken bij het Woord van God. Als je vertrouwd bent met de Bijbellezingen van de adventsperiode en tijd maakt om ze te lezen, zal je ontdekken dat telkens iets anders je hart raakt, God spreekt tot jou persoonlijk doorheen zijn Woord. (Voor wie er nog niet vertrouwd mee is, kan het een start zijn om de adventslezingen en wat uitleg op internet te zoeken).
  • Door met heel je hart geregeld iets heel korts te bidden: ‘Maranatha’ = ‘Kom, Heer Jezus, kom’.
  • Door je bewust te zijn dat waar er twee of drie in Jezus’ naam aanwezig zijn, Hij in hun midden is. Misschien kan je afspreken om samen met iemand anders toe te leven naar Kerstmis toe!
  • Door het niet te ver te zoeken: ‘Heb aandacht voor Christus die voor uw deur ligt’. (Preek 25,8)
  • Door te beseffen dat je altijd kan verder trekken, dat je steeds vooruitgang kan maken, dat we pelgrims zijn hier op aarde om uiteindelijk thuis te komen bij God.

Jesaja, Johannes de Doper en Maria zijn modellen van hopen, liefhebben en geloven. Jesaja ’s hoop is o.a. een rivier van vrede die naar mensen toekomt. Doof dat kleine vlammetje van de hoop niet! Johannes de Doper roept op om naar Jezus te luisteren en samen de weg van de liefde te gaan. Maria is een ster in de nacht, zij heeft geloofd en wat zij heeft geloofd is in haar geschied. Laten ook wij geloven opdat ook ons heilzaam mag zijn wat toen is geschied.

Een gezegende adventstijd toegewenst, in verbondenheid!
In een volgend bericht laten we jullie nog genieten van de evocatie met citerspel.