Getuigenis ‘van achter de schermen’

Op vrijdagavond 1 juni om 19.15 uur komt Mgr. Quicke in de Aula Grootseminarie, Potterierei 72, 8000 Brugge

uit hoofde van zijn functie spreken ‘van achter de schermen’ over Eenheid van de christenen, in het bijzonder met de christenen in het Midden-Oosten. Het komt er immers op aan ook te luisteren naar de achterliggende oorzaken, naar datgene wat niet altijd hardop wordt gezegd of slechts terloops verschijnt ‘in de marge’. Zo blijken er veel meer contacten tussen Rome en de christenen in het Midden-Oosten te zijn dan men denkt.

Gabriel Quicke, priester van het bisdom Brugge, werkte vooraleer hij zitting nam in de Pauselijke Raad, als ‘priester-in-zending’ in Libanon, waar hij verbonden was aan het grootseminarie van de Grieks-melkieten in Harissa.

De toegang is gratis, aanmelding is wenselijk. Mail naar info@gompel-svacina.eu