Maandelijkse studentenbijeenkomsten

  

Maandelijks eten we samen, worden verjaardagen gevierd, een stukje leven gedeeld. Daarbij aansluitend is er een verdiepingsmoment, door enkelen voorbereid, rond thema’s zoals nieuwe start, multiculturele avond, de kracht van de liefde, naar de sterren kijken, de zin van het leven ontdekken, goede moed…

Hieronder kan je lezen hoe zij zelf enkele studentenavonden ervaarden.

Maandagavond 18 september 2017: ‘Let today be the start of something new’

Met een klein hartje begonnen vele studenten aan dit avontuur: op kot in Brugge. Ik zit op kot in Betsaïda samen met enkele andere meisjes. Om elkaar wat beter te leren kennen, werden we uitgenodigd voor een bijeenkomst met alle mede-kotgenoten. We werden warm onthaald door Zuster Christine en studentencoach Anne. Na een kennismaking met de groep, werden we aan tafel uitgenodigd voor een heerlijk maal. Zo een avond moest natuurlijk in schoonheid worden afgesloten. Dat deden we ook! Na het avondmaal werden we uitgenodigd in de kapel om nog even te bezinnen en een prachtig gedicht aan te horen. Ik weet niet hoe jullie dit zouden omschrijven, maar voor mij voelde het als thuiskomen. Jana W.

Maandag 18 september kwamen we voor de eerste keer samen met de meisjes die hier verblijven. Een schitterend idee. Zo weten we wie hier verblijft. Iedereen bracht een voorwerp mee dat haar typeerde. Aan de hand daarvan vertelden we iets persoonlijks en leerden we elkaar beter kennen. Tijdens de heel lekkere lasagne konden we verder uitwisselen. De avond werd afgesloten met een lied over verbondenheid. Het was heel mooi want op kot voel je je verbonden met de andere studenten. Het was een heel leuke avond.  Lotte D.

Maandagavond 9 oktober 2017: Multiculturele avond 

Voor een multiculturele avond kwamen we op maandag 9 oktober weer samen met alle studenten. We aten typische gerechtjes van Italië, België en Spanje. Als voorgerecht maakten de Spaanse studenten een Tortilla. Het was super lekker. Een specifiek gerecht van België is natuurlijk frietjes met stoofvlees door de zusters en het personeel bereid en dat viel zeker bij iedereen in de smaak. Voor dessert was er tiramisu. Tussen de maaltijd door, beluisterden we een Spaans, Nederlands, Italiaans en Frans lied en bekeken we een Pools filmpje en dia’s van de verschillende culturen. Uit Wallonië kregen we een zakje speculoos mee. Na het eten dansten we op de Ketchup Song, dat vond iedereen plezant. Daarna werd het gebed “Heer maak mij tot een instrument van uw vrede” van Sint Franciscus in verschillende talen gelezen, in de kapel kregen we een mooie attentie van Anne. We sloten de toffe avond af met een minuut stilte. De avond was weer geslaagd. Emily B.

   

Maandagavond 18 december 2017: Look for the stars

Cozmix is het bezoekerscentrum van Volksterrenwacht. Op maandagavond 18 december trokken een 15-tal studenten op kot in het Genthof of Oosterlingenplein te Brugge, in een project van COMPAZ, met enkele auto’s naar Beisbroek om onder andere met een telescoop maan, planeten, nevels en sterrenstelsels van nabij te zien. De deskundige uitleg en de projectie in de koepel van het planetarium deden hen ook genieten van spectaculaire videobeelden met passende muziek. Voor eventjes vlogen ze mee over het Mars oppervlak of door de ringen van Saturnus.

Daarna kwamen we samen in Huyze Maranatha in de buurt. Van wetenschappen werd overgestapt naar een oud verhaal over drie wijzen die een ster volgden en uitkwamen bij een kind in de kribbe, een Vredevorst. Die wijzen keken breed, ver en naar omhoog. Zij nodigen ons uit onze ogen en ons hart wijduit open te zetten om met bewondering en dankbaarheid, de tintelingen van Gods goedheid op te merken. In dit verdiepingsmoment klonk de vraag: ‘Waar is de plaats waar Liefde jou verwacht en nodig heeft?’.

De avond werd afgesloten met samen pizza’s eten en genieten van elkaars gezelschap. Dankbaar en tevreden keerden ze terug naar Brugge, om zich voor te bereiden op de komende feesten én blokperiode. Veel goede moed, mogen jullie studie-inspanningen vruchten dragen! Anne

    

Maandag 26 februari 2018: Life is a true love story

Maandelijks organiseren Anne en Zr. Christine voor de studenten een studentenavond. Het is een avond om verjaardagen te vieren, elkaar beter te leren kennen, samen te zijn en verhalen met elkaar te delen. Op maandag 26 februari stond de avond in het teken van Liefde: “Life a true love story?!” Ook nodigden ze twee gasten uit, Julie een kotgenootje en An een collega uit de vriendenkring. Zij wilden die dag hun ervaringen over hun liefde met hun partner en familie delen.

We begonnen de avond, allemaal aan tafel, smullend van de huisgemaakte lasagne en van de heerlijke appeltaart gemaakt door het personeel op vraag van Zr. Christine. We hebben ons aan elkaar voorgesteld, gezongen voor de jarigen en gebeden. 

Na het eten verwoordde Anne waarom Life a true love story is en dat het voor iedereen verschillend kan zijn. Daarom stond er een vraagteken en uitroepteken naast het thema. Snel daarna deelde Julie wat liefde voor haar en haar partner betekent.

 

Na haar presentatie mochten we vragen stellen en hebben we een complimentenrondje gedaan, de donderdag erop was immers complimentendag. Iedereen kon op een blaadje haar naam schrijven en dat werd doorgegeven totdat het weer gevuld met complimenten bij die persoon kwam. Daarna vertelde An wat liefde voor haar betekent, niet alleen de liefde als partner maar ook de liefde voor haar kinderen en kleinkinderen. Het was heel mooi om naar beide verhalen te luisteren en vragen te stellen. Tot slot ruimden we samen op.

Ik waardeer de studentenavonden van Anne en Zr. Christine enorm, we zijn allemaal studenten, leven op onszelf in een vreemde stad. Dan is het altijd fijn om een avond met medestudenten door te brengen in wijsheid en gezelligheid. Chrislande

Maandagavond 14 mei 2018: ‘Duimen voor studenten’

In deze periode zijn studenten druk in de weer: de laatste taken dienen afgewerkt te worden, sommigen lopen nog stage en anderen zijn al begonnen met een blok- en examenplanning op te stellen. Maandagavond 14 mei was het op kot in het Genthof te Brugge onze laatste bijeenkomst van deze semester om elkaar te ontmoeten rond een maaltijd met een heerlijk dessert van zelf gemaakte chocomousse. Voor het dessert mocht iedereen een verhaal kiezen dat een inspiratie kon zijn in deze periode.

Sarah verwoordt het als volgt: ‘Aan de hand van leuke verhaaltjes met een moraal praatten we over sleutels die ons kunnen helpen in ons leven, in ons omgaan met anderen, in onze aanpak van onze studie of werk. Veel kan ons vooruit helpen, een hart onder de riem steken en ons omvormen tot betere mensen’.

Voor elkaar zorgen, doorzetten, obstakels overwinnen, gewoontes doorbreken, iets bekijken vanuit een ander perspectief, niet te veel zorgen maken… zovele levenshoudingen die ons leven rijker kunnen maken.

Tot slot werd het duimen voor elkaar en voor studenten letterlijk in praktijk gebracht! Veel goede moed aan alle studenten, wij duimen!

 

In de hierna volgende pagina’s vind je nog enkele andere foto’s van de bijeenkomsten.