Echo vanuit de Augustinusleesgroep

Christus is er altijd

Een echo vanuit het Augustinusleesgroepje

In hoofdstuk 2 van het boek “Als een arend herleeft mijn jeugd” van Gabriël Quicke, zegt Augustinus poëtisch “Geraak je als mens in de draaikolk van de tijd, klamp je dan vast aan Christus die als een boom geplant staat aan de oever”. (p.75-105)

Volgens Augustinus kunnen we Christus zien:

Als handelaar: Hij is een handelaar die zijn onschatbare rijkdom komt inruilen voor onze ellende; een wonderlijke ruil:Hij heeft van ons de dood ontvangen terwijl Hij ons het leven schonk. Het is een ruilhandel met alle winst voor de mens.

Als nederige geneesheer: De hele zending van Jezus kan samengevat worden als “genezen”; genezing van onze hoogmoed  en blindheid. De hele passie van Christus is gericht op onze verlossing.

Als middelaar: Jezus als middelaar is gekomen om een brug te zijn tussen God en de mensen. “Christus is geworden wat hij heeft gemaakt”.

Als herder: De herder kent zijn schapen bij naam en leidt hen naar het eeuwig leven. Christus is de herder in de schaapskooi die de Kerk is. Augustinus benadrukt dat de herder geen meester is, maar de dienaar.

Vaak hanteert Augustinus het beeld van de Kerk als een schip dat vaart op de zee van deze tijd, en vindt in Christus degene die de storm bedaart en ons vertrouwen schenkt, “Als er geloof is, is Christus er”.

De Kerk en elke christen is geroepen om een brug van barmhartigheid te zijn van tijd naar eeuwigheid.

De Kerk is een Kerk van mensen, zondaars vermengd met goeden en heiligen. Ook in mij vermengt zich goed en kwaad.”Zoek niet de ongerechtigheid uit te roeien als iets buiten jezelf, maar kijk naar jezelf , wees zelf deze Kerk”.

Christus is er altijd. Hij in ons en wij in Hem. Christus heeft alle angst en droefheid op zich genomen, zo sterft hij nog steeds in ons, maar wij zijn in Hem verrezen en is er Hoop.

In de eucharistie zoekt Christus ons op en wil zich met ons verenigen, dit vraagt dat wij ons hart openen en ons naar Hem toekeren. “Indien je dit sacrament goed ontvangen hebt, dan ben jij wat je ontvangen hebt”.

Bij het einde van deze geanimeerde gespreksavond konden we in ons leesgroepje de verbondenheid voelen, en zoals Augustinus schrijft, deel uitmaken van de ledematen van het lichaam waarvan Christus het hoofd is.

Hou je goed, Luce B.