Delend in de vreugde van een nieuwe missie van de Zwartzusters in Brazilië

Wereldwijd zijn er vrouwen die de vreugde van het Evangelie met heel hun leven verkondigen aan anderen: in hun liefdevolle zorg voor hen, in het samen op weg gaan met heel concrete mensen en het samen met hen zoeken naar betere levensomstandigheden… en daar middenin delen van waaruit ze dit doen: vanuit het Liefde voor de Heer en zijn mensen!