De kracht van een korreltje

 

“Beschouwt men de kracht van een korreltje van om het even welk zaad, dan blijkt het iets groots, dat de toeschouwer huiveren doet”.
Augustinus

In de natuur rondom ons, zien we de levenskracht ontkiemen in alle kleuren. Vogels van allerlei slag en soort, zingen hun mooiste liedjes en komen takjes oprapen om hun nest te bouwen. De kale takken van de bomen zijn terug ingepalmd door duizenden frisse blaadjes.

En ervaren wij daarvan iets in ons eigen leven zoals het nu is? Met de woorden van een oude, maar nog altijd sprankelende hymne, mogen we – verbonden met elkaar en met heel de mensheid – ons diepste verlangen uitdrukken:

‘Kom Schepper Geest daal tot ons neer’
ons hart hunkert naar troost
wij snakken naar nieuw leven
wij vragen u om liefdesvuur.

Als we dit heel intens en oprecht vragen,
ben ik zeker dat niemand overgeslagen wordt,
en dat we allen op één of andere manier,
de gaven en de vruchten van de Geest Gods zullen ontvangen.

En wordt dit dan ook zicht- en tastbaar?
Jezus zegt daarop in Matteus 7: ‘een boom herken je aan de vruchten’.
En wat zijn dan de vruchten van Gods Geest?
In zijn brief aan de Galaten 5, antwoordt Paulus:
‘Liefde en trouw; vrede, vreugde en vriendelijkheid; geloof en geduld, zachtmoedigheid en zelfbeheersing/ingetogenheid’.

Is dit geen uitnodiging om in verbondenheid met elkaar en met Maria, de rest van de meimaand verlangend te zingen:
‘Kom Schepper Geest, daal tot ons neer’!

Mogen in het bijzonder ook alle moeders deze levensgeschenken ontvangen en doorgeven!