Dank om een schakel te zijn in Gods ketting

Morgen is het 2 februari… de dag van alle mensen die een Godgewijd leven leiden.
Moge je nog altijd ervaren wat J.H. Newman zo sterk verwoordde in het gebed hieronder…
en moge dit je diepste vreugde zijn die je uitstraalt naar zovelen op je levensweg!
Dank voor jouw schakel zijn in de ketting van God!

Tot een welbepaalde dienst,
hebt Gij mij, God, geschapen.
Een taak mij toevertrouwd
die Gij aan een ander niet kunt geven: mijn zending.
Wellicht zal ik die zending hier op aarde nooit heel duidelijk zien.
Maar na dit leven legt Gij alles uit.

Ik ben een schakel in de ketting, Heer, die alle mensen met elkaar verbindt.
Gij hebt mij niet voor niets gemaakt.
Waar Gij mij zendt,
zal ik het goede zoen, vrede stichten en waarheid verspreiden – al besef ik het zelf maar half –
als ik Uw gebod maar onderhoud.

Daarom, mijn God, vertrouw ik op U.
Wat ik ook word,
waar ik ook ben,
wat mij mag overkomen,
niets kan mij van U scheiden.

En Gij, die Vader zijt en Vriend,
weet goed waarheen Gij met mij wilt.
Ik ben een schakel in Uw ketting, Heer,
al wat Gij doet heeft zin.
(Uit Gebeden voor jonge mensen p. 100)