Baan de weg van de Heer in nederigheid en rechtvaardigheid

Hoe bereid jij je voor op het komende kerstfeest?
Waar vind jij wat tijd om in stilte je tot God te wenden?
Zie je dat de komst van Jezus verwachten ook gepaard gaat met concrete daden van liefde en rechtvaardigheid?

Dit waren slechts enkele vragen die weerklonken op het samen zijn van het Bijbelgroepje op dinsdagavond 5 december. Met een zevental vrouwen lieten we de lezingen van de tweede adventszondag spreken tot ons hart en stelden we vragen bij wat we niet zo goed begrepen. Thérèse T’Sjoen wilde het Schriftwoord wel wat meer uitleggen en de verbanden tussen de boodschap van Jesaja en Johannes de Doper verduidelijken. Wij deelden met elkaar hoe die Boodschap weerklonk in ons eigen leven.

Dit Bijbelgebeuren werd omringd door een samen bidden en afgesloten met een gezellig samen zijn rond een broodje met een glas wijn, verzorgd door zuster Christine, zelfs sinterklaas was ons niet vergeten!

Iemand van ons deelt: ‘Voor mij is het zinvol om in dat Bijbelgroepje nog eens met mijn geloof bezig te zijn, anders heb ik niet veel  tijd meer om eens tot bezinning te komen. Soms ga ik naar het kapelletje O.L.V  van het boompje. Indien het mij eens te veel is roep ik tot de Heer en Onze Lieve Vrouw om mij te helpen. Ook al stel ik mij soms de vraag: ‘Is het alleen maar in nood dat je Hen nodig hebt?’

We vertrokken terug huiswaarts met de intentie om onder andere deel te nemen aan een verzorgde Kersteucharistieviering.