Augustinusnamiddag van 2 december wordt opgeluisterd met kleurrijk citerspel

In Betsaïda Genthof 15 te Brugge komen Ann Everaere en Kaatje Vanhee geregeld samen om passende stukjes citermuziek en enkele kerstliederen te repeteren. Samen met An De Coster zullen ze de Augustinusnamiddag van 2 december afronden met een evocatie van treffende zinnen over ‘het verlangen’ bij Augustinus afgewisseld met sfeervolle citerstukjes.

Wie graag met Augustinus op weg wilt gaan naar Kerstmis is welkom. Meer info:  Augustinusnamiddag zaterdag 2 december 2017

 

‘Geef mij kracht om U te blijven zoeken,
Gij die U hebt laten vinden,
en ons hoop gegeven hebt dat wij U
steeds meer en meer zullen vinden’.
Over de Drieëenheid XV,28,51 uit T.J. van Bavel, Verlangen bidt altijd.