Augustinusleesgroepje: ‘Heb lief met mij’

Veel te laat heb ik U bemind…

Agnès B. gaf ons haar persoonlijke indrukken van die avond.

Wij kwamen gezellig samen op dinsdagavond 11 juni 2019. We wisselden van gedachten over het feit dat God ons een gebod gaf: heb elkaar lief. Wij kunnen beminnen omdat God ons eerst lief heeft gehad.

Zijn woorden en daden liggen immers aan de oorsprong van onze gedachten en inspireren steeds opnieuw de wijze van omgaan met elkaar. Het huis van de Kerk dat wijzelf zijn, wordt opgebouwd door de liefde.

God is onder ons gekomen om aan te kondigen dat niet de duisternis het laatste woord heeft maar het licht, niet de haat maar de liefde, niet de dood maar het leven. God brengt nooit gedachten van twijfel en vrees. Daarentegen schenkt Hij ons voortdurend gedachten van geloof en moed. Augustinus was in elk geval dankbaar voor die kostbare parel. Tot deze mooie belijdenis kwam Augustinus: “Heer veel te laat heb ik jou liefgehad!”. Peter D. verraste ons met een zelfgemaakt en gezongen lied op deze tekst. We werden er stil van en genoten van zoveel schoonheid!

Op meedere momenten in ons leven komen we in contact met deze doordringende boodschap. Zij maakt ons optimistisch en sterk want we ervaren voortdurend haar weldoende invloed. Bovendien zijn wij beter bestand tegen allerlei minder aangename verrassingen. Zo kunnen wij ook tevreden zijn met gedeeltelijke oplossingen en het verlangen naar onmiddellijk resultaat flink bijstellen. Dag na dag word je aldus nieuw, samen met Jezus: een prachtige ervaring!

Deze avond was de laatste in de reeks rond het boek van Gaby Quicke: Als een arend herleeft onze jeugd. In het najaar starten we een nieuwe reeks, terug op de tweede dinsdagavond of woensdagnamiddag van de maand, rond 4 brochures van de Nederlandse Augustijnse Beweging. Later daarover meer!