Augustinusleesgroepje: ‘Gast in huis, God in huis’

Op dinsdag 9 oktober 2018 baseerden we ons gesprek van de avond op teksten van Augustinus over gastvrijheid.
Augustinus bespreekt het – ook voor ons zeer actuele –  probleem van de vluchtelingen die zijn stad en streek overspoelen. Hij onderstreept dat ook wij maar gast zijn in ons eigen huis; we zijn hier tijdelijk, zijn onderweg naar onze eeuwige bestemming. Laat onze gastvrijheid in deze huidige tijden overvloedig zijn.

Het bezoek van Jezus aan Martha en Maria. Augustinus gebruikt de tegenstelling tussen de bekommerde, dienstbare Martha en de luisterende Maria die zich enkel op de Heer richt, om ons duidelijk te maken dat beide vormen van gastvrijheid hun waarde hebben. Martha staat voor het huidige leven met zijn zorgen en verantwoordelijkheden, Maria toont ons het leven bij Christus waarop we hopen.  Jezus zegt tegen Martha: “Jij bent nog op zee, zij is in de haven”.

Augustinus vergelijkt het onuitputtelijk Goddelijk woord en voedsel, met het licht dat steeds zijn helderheid behoudt.

Het mooie verhaal van de Emmaüsgangers.  Ze hadden Jezus verloren, hun hoop verloren, en wandelden als doden. Maar ze geven de vreemdeling onderdak en voedsel, en herkennen Hem als gast. Aan tafel is de plaatst waar u Hem kunt herkennen.

Elia en de weduwe van Sarefat tonen dat de Heer onze gaven steeds aanvult. Hij zal u geven wat u nodig hebt.

Herken God als hij behoeftig is, op straat ligt, kou lijdt, een vreemdeling is.

Al deze woorden van Augustinus maakten in ons leesgroepje enthousiaste gesprekken los; elke deelnemer vertelde ons zijn of haar ervaring met, en visie op gastvrijheid.  U openstellen voor de ander is de voorwaarde voor elke vorm van gastvrijheid.

Het was een warme en boeiende avond. Luce