Augustinusbijeenkomsten

 

 

De spiritualiteit van Augustinus is een rijke, onuitputtelijke bron van christelijk leven en kan een kompas worden in je dagelijks leven.

Laagdrempelig en kleinschalig willen we op velerlei manieren ‘Augustinus’ ontmoeten en met hem in gesprek gaan.

 

 

 

 

‘Het eerlijk zoeken naar de waarheid was voor mij een lange weg. Dikwijls heb ik mij in nesten gewerkt. Zonder vrienden kon ik niet gelukkig zijn en veel te laat ontdekte ik dat beminnen en bemind worden, dat was wat me vreugde gaf.

Stapsgewijs ontdekte ik dat geloven niets belachelijks was maar behoort tot het wezen van het bestaan. Ik vond uiteindelijke de bron die nooit ophoudt met stromen.’

Vrije vertaling van citaten uit het boek van Gaby Quicke, Augustinus. Een reisverhaal, 2007, 128p

In de hierna volgende pagina’s vind je meer over Augustinus in het dagelijks leven.