Augustinus toch zo nabij en heel eigentijds

Op 25 augustus woonde ik in de Brugse Sint-Annakerk de Augustinus-theatermonoloog bij, het startinitiatief van COMPAZ. Voor een talrijk publiek werd het leven van Augustinus op pakkende wijze naar voren gebracht door Guido Vanderauwera.

Ik  mocht Augustinus (o 354 – + 430) ervaren als een diepmenselijke persoon, in de tijd zo veraf en tegelijkertijd zo dichtbij en heel eigentijds. Zijn we immers niet allen op zoek naar Waarheid, Goedheid en Schoonheid?

Ik hoorde dat Augustinus als bisschop vooral pastoraal bewogen was en bezorgd om het welzijn van de mensen die aan zijn zorg waren toevertrouwd. Hij leerde ons dat God Liefde is.
In onze moderne neoliberale tijd van  “ikkigheid” en “elk voor zich” is de nood aan verbondenheid groter dan ooit. Augustinus roept mij  vooral op om mij, naast het nastreven van eigen dromen, bezield in te zetten voor het groter geheel, voor de Ander…

Bonos fructus facere – Goede vruchten voortbrengen: was dit niet de wens en het heilsplan van God voor de wereld?

Mieke Pacolet