Augustinus: ‘Je vriend als gids’

Begin september startten de Augustinusleesgroepjes van COMPAZ. Twee deelnemers geven elk op hun eigen wijze een impressie van het gebeuren.

We werken aan de hand van de brochures van de Augustijnse Beweging in Nederland. De volgende keer gaat door op dinsdagavond 9 oktober van 18u tot 21u of woensdagnamiddag 10 oktober 2018 van 14u tot 17u. U kan nog aansluiten. Gelieve daarvoor contact op te nemen via compaz.brugge@gmail.com

“Ik woon in Brugge, stad met een groot cultureel erfgoed. Een geschiedenis om u tegen te zeggen, ook omwille van de vele kloosters die zich inzetten voor onderwijs en ziekenzorg. Zo zijn er de Zwartzusters geïnspireerd door Augustinus.

Daar heb ik mij aangesloten bij spiritueel ingestelde mensen die samenkomen in een leesgroepje. Niet iedereen is van Brugge.

Je deelt er met mensen teksten van Augustinus die ook met het geluk en leed van ons leven te maken hebben. We kunnen ze bespreken, toetsen, herzien… Wie zich aangetrokken voelt om in rust eens stil te staan bij de seizoenen in zijn leven. Een opsteker!” Antoinette

 

“Mens zijn en het zoeken naar zin, samen komen, een warm hart, een vraag kunnen stellen, het is ons aller eigen verlangen.
Waarom niet geïnspireerd vanuit een eeuwenlange traditie ?
Ontdekken hoe verrassend hedendaags het naar ons toe komt.
Het groepje van COMPAZ probeerde op deze eerste namiddag met als thema “vriendschap” vanuit een Augustijnse traditie en beweging een antwoord te zijn.
Luisteren naar wat er verteld wordt en  samen zijn. Ja, zijn: mens met mensen.
Misschien rust vinden door mekaar te ontmoeten, te beluisteren en wederkerig te leren van mekaar.
Het woord God terug een plaats durven geven.
Ter afsluiting samen als vrienden aan tafel met een stukje gebak en een drankje. Midden in de stad.” Ludo

Tijdens de voorbereiding vonden we “Een lekenpraatje over: Wat heb je nou aan vriendschap?” Het duurt 10 minuten en geeft één aspect weer van wat Augustinus over vriendschap in de Belijdenissen schreef.

https://www.youtube.com/watch?v=WTk0bVRAVoI