Augustijnse studiedag op zaterdag 16 november 2019

Augustijnse studie- en ontmoetingsdag – Zaterdag 16 november 2019 van 10u tot 16u in het klooster van de Augustijnen in Gent.
MIJN HART – WAAR IK BEN WIE IK BEN (conf. 10,4). Augustinus’ HARTelijke wijsheid voor vandaag.

Martin Claes deed onderzoek naar het voorkomen van Ez. 30,26 en 2 Kor. 3,1-3 in het werk van Augustinus.

Ook Gerben Zweers komt de opvattingen over de genade bij Augustinus uit de doeken doen.

Cis Dewaele zal de link maken met het straathoekwerk.

Anne Desmet stelt COMPAZ voor als een eigentijds, hoopvol, laagdrempelig, hartelijk initiatief rond de spiritualiteit van Augustinus.

Wij hopen van harte u op 16 november te mogen begroeten. Kostprijs studiedag is 35 euro. Meer info en volledige uitnodiging te verkrijgen bij anneke.goovaerts@augustiniana.be of bij compaz.brugge@gmail.com