Als een arend herleeft mijn jeugd – uitdaging van jong worden in Christus

Met ons Augustinus leesgroepje – dat ondertussen een vriendengroepje geworden is – en een paar welkome nieuwe deelnemers, startten we de bespreking van een nieuw boek : “Als een arend herleeft mijn jeugd” van Gabriël Quicke.

Dit boek is geschreven in het besef dat we altijd opnieuw ons leven en ons hart kunnen vernieuwen en verjongen. Gabriël Quicke legt de spiritualiteit van  Augustinus naast de ontwikkelingstheorie van de psycholoog Erikson.

Hier zijn 3 krachtlijnen te onderscheiden :

  • De ontwikkeling van een gezonde persoonlijkheid en een positieve mensvisie. ( Christus de genezer)
  • Het belang van gemeenschap. “Eén van hart en één van ziel op weg naar God”. De liefde vormt het hart van het leven van een Christen.
  • Spirituele groei is een levenslang proces met telkens nieuwe mogelijkheden en kansen.

De bekeringservaring die Augustinus heeft doorgemaakt is de ervaring van een groeiend vertrouwen op God die ons eerst heeft lief gehad. Dit oneindig vertrouwen vormde zijn hart om tot harmonie. Wie gelooft ziet hoopvol uit naar wat komen zal.
“… laten we goed leven en de tijden zullen goed zijn. Want de tijd zijn wij, en zoals wij zijn zo zullen de tijden zijn …”

Augustinus moedigt ons aan, ons niet vast te klampen aan een oude wereld, maar jong te worden in Christus.

De volgende powerpoint toont goed, hoe een arend zich verjongthttps://slideplayer.nl/slide/2143830/